KURUMSAL VE STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Anasayfa / KURUMSAL VE STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Organizasyonun Yapısal Dönüşümü ve Optimizasyonu; Organizasyon Şeması; Prosedürler;  Görev Tanımları; Eğitim; İzleme ve Değerlendirme; Kurumsal Dil Revizyonu ve Söylem Geliştirme, Yönetim Becerileri Geliştirme Eğitimleri ile Ortak Yönetim İlkeleri Belirleme; Oryantasyon Çalışmaları; Sistemin Denetlenmesi ve Raporlanması;

Vizyon, Misyon ve Hedeflerin Revizyonu, Mevcut Durum Tespiti,İç ve Dış Çevre Analizinin Yapılması, SWOT Analizinin Yapılması, Stratejik Amaçların Belirlenmesi, Hedeflerin Tanımlanması ve Belirlenmesi, Stratejilerin ve Eylem Planının Oluşturulması ile Sorumluların Belirlenmesi, Maliyetlendirme – Bütçe, Stratejik Plan Dosyasının Hazırlanması, İzleme ve Değerlendirme

Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.